Марки
 

 
Количка
0 продукта
 
 
 
Партньори
 

Условия за ползване

 

Общи условия

Общи положения

 „ЗА ТЕБ И МЕН” ЕООД, с ЕИК 203780194, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Чепеларе  № 19 - дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България собственик на интернет страницата (уеб сайта) www.Zatebimen.com считано от 23.11.2015 .

Дружеството се управлява и представлява от неговия управител Кръстина Димитрова.

За контакт с дружеството: www.Zatebimen.com, zatebimen@abv.bg,   skype zatebimen2, 0879470 107 0882 345 201

В следващите точки от настоящите общи условия са описани правилата за ползване на предоставените от нас услуги посредством сайта Zatebimen.com. Ако не сте съгласни с тези условия моля, не използвайте сайта ни и не правете покупки от него.


Всички потребители на сайта, които посещават сайта заявяват, че са запознати и съгласни с тези общи условия с активното си поведение (кликване на бутон „Поръчай”) или запазване на пасивно поведение т.е. оставане на сайта и ненапускането му.

Страни по договора са  „ЗА ТЕБ И МЕН” ЕООД  от една страна и всички потребители на сайта от друга.


1.     С приемането на настоящите Общи Условия потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с тях.

Предмет на договора

2. „ЗА ТЕБ И МЕН” ЕООД предоставя възможност, начин за интернет пазаруване посредством използването на своята интернет платформа Zatebimen.com

3. „ЗА ТЕБ И МЕН” ЕООД се задължава да предостави на регистрираните потребители достъп до интернет базирана информационна система за електронно пазаруване за сключване на договор за закупуване на стоки и/или услуги.

4. Договорът между потребителите и доставчиците се счита сключен при натискане на бутон „Поръчай” на стока или услуга на договорената цена, а действието му може да зависи от условие (сключване на определен брой договори и др.) или срок. Със натискането на бутона потребителя дава съгласие и с настоящите общи условия и с договора за покупко-продажба.

5. При регистрацията потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл.3, ал.2 Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора за обвързани от тях.

6. Регистрационна Форма: при регистрация на потребителски профил в информационната система на Zatebimen.com потребителят попълва регистрационна форма, което представлява словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията. Формата съдържа информация за име, фамилия, адрес, и-мейл и телефонен номер и се записва на сървъра на Zatebimen.com като става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП.

7. „ЗА ТЕБ И МЕН” ЕООД чрез сайта Zatebimen.com не носи отговорност при следните случаи:

- За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, подизпълнители в сайта www.Zatebimen.com;   Всички материали са информационни и не представляват съвет за покупка на съответната стока и/или услуга.

- За допуснати технически грешки в съдържанието на определената обява;

- За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;

- За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди от служители на  „ЗА ТЕБ И МЕН” ЕООД;

- Ако потребителят разреши и/или допусне акаунда му да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;

- За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта Zatebimen.com, и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат от проблеми при достъпа до сайта;

- Ако трето лице е упражнявало правата по поръчка  без знанието или въпреки волята на потребителя;

- за вреди в резултат на злонамерени действия, по смисъла на настоящите общи условия,от страна на други потребители на сайта Zatebimen.com.

8. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна система:

  • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и да съобразява поведението си с добрите нрави;
  • да не се намесва в правилното функциониране на системата
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно Zatebimen.com за всеки случай на извършено или открито нарушение;
  • да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
  • да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

9. Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Zatebimen.com, без изричното разрешение на  „ЗА ТЕБ И МЕН” ЕООД

10. При промяна на общите условия, на всеки регистриран потребител се предоставя, чрез информационната система на сайта, възможност да се запознае с новите общи условия, които влизат в сила от момента на тяхното публикуване в сайта и са задължителни за всички.

 Продажба, закупуване на стоки и услуги

11. За да бъде закупен продукт или услуга, се изисква активен профил в системата на сайта и парола. Потребителят отговаря за всички действия, резултат на използването на Сайта през неговия профил, включително сключени договори и постъпили плащания.

12. С поръчката потребителят сключва договор за покупка на определена стока/услуга с   „ЗА ТЕБ И МЕН” ЕООД

13. За да няма недоразумения при използването на сайта, потребителите декларират, посредством натискане на бутона „Приемам общите условия” че са съгласни, че закупените, чрез сайта услуги попадат в кръга на описаните в чл.50, ал3, т.2 от ЗЗП. Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 50, ал. 3 от ЗЗП, разпоредбите на чл. 52, 54, 55 и 58 от същия закон не се прилагат, освен ако търговеца изрично не е посочил, че за конкретната сделка можете да се ползвате от тези права.

14. Съгласно Чл. 114 (2) от ЗЗП Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя....

15.Съгласно Чл.115 (1) Потребителят може да упражни правото си в срок от две години , считано от доставянето на потребителската стока.

Рекламации при несъответствие на стоката с договорения модел, марка, десен, размер или при установен фабричен дефект можете да предявявате като ни напишете на email: zatebimen@abv.bg. Становище по предявената рекламация ще получите на email адресът си в срок до 10 работни дни. Срокът за удовлетворяване на основателна рекламация е 30 работни дни.

В случай на необходимост от ремонт транспортните разходи до оторизирания сервиз и обратно са за сметка на купувача. Имате възможност и лично да предоставите уреда на адреса на оторизирания сервиз записан във Вашата гаранционна карта с цел намаляване на разходите.

17. а) Съгласно чл. 50 В срок от 14 календарни дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия:

    Запазен добър търговски вид - опаковката не трябва да е разкъсана и повредена, трябва да е във вида, в който е получена. Стоката не трябва да е употребявана, прана, гладена,
да има аромати и каквито и да било следи от отваряне и употреба.    Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба и/или сглобяване.
    Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, подаръци и двр. случай, че е имало включени такива. 
    Транспортните разходи за връщане, замяна и ремонт  на стока са за сметка на клиента.

    При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, съгласно тарифата на куриерската фирма, която избере да използва.

   б) , Съгласно чл.47, ал.1 т. 8 от ЗЗП в случай че потребителят упражни правото си на отказ, след като е направил искане по чл. 48, ал. 3 или чл. 49, ал. 9, че е длъжен да плати на търговеца разходи по чл. 55, ал. 5 и 6, определени в разумни граници

  в) Съгласно чл. 52 ал.1 от ЗЗП Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, той информира търговеца за решението си преди изтичането на срока по чл. 50.

 (2) За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ  или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора, което задължително трябва да бъде ипратено на имейл zatebimen@abv.bg


18. В съответствие с чл. 59 (1) от ЗЗП, в случай на невъзможност за изпълнение на поръчката поради временна липса на наличност на дадена стока, определен размер, десен или разцветка, както и в случай на забавяне на пратката поради изчакване на нов внос, нова партида от производство Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или
имейл, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули със същото качество и сходна цена.
В случай, че настъпи каквато и да било промяна по отношение на съдържанието, стойността, условията и сроковете за доставка на направена поръчка, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или писмо и поръчката няма да бъде изпратена, ако не получим личното Ви съгласие с променените условия.

19. За всяка конкретна промоция е възможно да бъдат предвидени специфични ограничения и условия, които се обявяват в сайта и вие сте декларирали, че се съгласявате с тези условия с натискането на бутона „Поръчай” или чрез заявка по един от възможните начини.

Защита на лични данни

20 „ЗА ТЕБ И МЕН” ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителите, станала му известна по повод регистрацията на потребителите, освен в случаите на случайно събитие, непреодолима сила, злонамерени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и при спазване на законово установените процедури;

21.  „ЗА ТЕБ И МЕН” ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни под номер 418656.

22. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрация,  „ЗА ТЕБ И МЕН” ЕООД обозначава задължителните или незадължителените полета за предоставяне на личните данните. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред и цели.

23. Ограниченията по т. 20  не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са нарушили права или законни интереси на трети лица или императивни правни норми. В този случай „ЗА ТЕБ И МЕН” ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на компетентните държавни органи, съгласно действащите законови разпоредби.

24. С приемането на настоящите Общи условия, което се осъществява чрез натискане на бутона „ПРИЕМАМ”, потребителят се съгласява Личните му данни да се използват от  „ЗА ТЕБ И МЕН” ЕООД  за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели с  и статистическа обработка в съответстие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.Във връзка с прилагането на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., "За Теб и Мен" ЕООД приема и прилага актуализирана политика за защита на Вашите лични данни, които сте ни предоставили като потребител на нашия сайт. В случай, че желаете да заличим Вашите лични данни трябва да го направите с изрично писменно волеизявление на имейла ни.

25. Всички действия на потребителите в сайта Zatebimen.com като харесване на оферти, задаване на въпроси, създаване на приятелства, информация за закупените на продукти с всички параметри по тях могат да бъдат използвани от  „ЗА ТЕБ И МЕН” ЕООД за целите на директния маркетинг.

Последна редакция на общите условия е направена на 24.05.2018 г

26.  „ЗА ТЕБ И МЕН” ЕООД

Продължи